Τα νέα μόρια μετάθεσης Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Αιτωλοακαρνανίας

Δείτε εδώ την πλήρη Υπουργική απόφαση:https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A5%CE%91_%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_8_8_18_%CE%BC%CE%B5_%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84__signed.pdf18 19 20 21 22 23