Φινλανδία

Μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας να υιοθετηθεί από άλλες χώρες;

Ο κύριος στο βίντεο εξηγεί πως η επιτυχία του βασίζεται στις αξίες που κυριαρχούν σε αυτήν την χώρα με βασική αυτή της εμπιστοσύνης.

Καταγραφή1

Έχει πετύχει το σύστημα εκεί γιατί ταιριάζει πολύ στους κατοίκους αυτής της χώρας. Θα μπορούσε όμως να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες.