Ενημέρωση για τη Συνεδρίαση 8/5/18

Στις 8/5/18 βρέθηκα στη συνεδρίαση ως μέλος της «Συμμετοχής» για πρώτη φορά φέτος μετά την παραίτηση του Λίνου Υφαντή. Ο Υφαντής δεν μπορούσε, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, να βρίσκεται στα συμβούλια και για να μην δημιουργήσει προβλήματα ζητώντας αλλαγή ημέρας και ώρα θεώρησε σωστό να παραιτηθεί ώστε να μην μένει «κενή» η θέση του δεύτερου εκπροσώπου της «Συμμετοχής».

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Οι νέες αναθέσεις μαθημάτων
  2. Η εκπροσώπηση της ΕΛΜΕ μας στην συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ.
  3. Η συμμετοχή μας στο 7ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Δεν συζητήθηκε το θέμα που είχε τεθεί για τα δάνεια που χορηγεί η ΕΛΜΕ.

Στο πρώτο θέμα όλοι συμφωνήσαμε πως οι αναθέσεις των μαθημάτων είναι προβληματικές με εμβληματική απουσία από τις αναθέσεις των συναδέλφων Χημικών Μηχανικών. Για το θέμα αυτό θα βγει ανακοίνωση και θα γίνει προσπάθεια να γίνουν συντονισμένες δράσεις με τις άλλες ΕΛΜΕ αλλά και την ΟΛΜΕ.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε την εκπροσώπηση της ΕΛΜΕ μας στη συνέλευση των προέδρων  από τον αντιπρόεδρο. Η «Συμμαχία» θεώρησε πως η εκπροσώπηση ήταν προβληματική (ήταν και η παράταξη που έβαλε το θέμα). Το θέμα αυτό πήρε μεγάλες διαστάσεις και σχεδόν μονοπώλησε την συνεδρίαση χωρίς να οδηγήσει σε σαφή συμπεράσματα.

Το τρίτο θέμα αφορούσε στη συμμετοχή στο 7ο Εκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ στα Γρεβενά. Στην αρχή συμφωνήθηκε να πάνε ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας αλλά όταν το θέμα ήρθε στα έξοδα συμμετοχής η κουβέντα εκτροχιάστηκε. Προτάθηκε από ένα μέλος του συμβουλίου να συνεισφέρει η ΕΛΜΕ με 200 ευρώ ανά άτομο για τη διευκόλυνση της μετακίνησης και των εξόδων φαγητού. Το ποσό αυτό μας φάνηκε ιδιαιτέρως μεγάλο και έγινε προσπάθεια και από τη μεριά μας να κινηθούμε σε λογικά πλαίσια σεβόμενοι τα χρήματα των συναδέλφων. Η προσπάθεια περιορισμού του κόστους υπήρξε άκαρπη και σταμάτησε όταν αποχώρησε η παράταξη «ΑΕΚ». Η θέση μας στο θέμα μετά την συζήτηση είναι να μην παραστούμε σε αυτό το συνέδριο. Δεν είναι εποχές να δίνουμε 600 ευρώ για οδοιπορικά για τρία άτομα…

Η πρώτη γεύση από τη συμμετοχή στη συνεδρίαση αυτή δεν ήταν θετική. Τα συμβούλια για εμάς είναι για να συζητούνται όλα τα θέματα με σεβασμό στους συνομιλητές και σε εύλογο χρόνο. Κανείς περιορισμός στο χρόνο δεν υπάρχει. Ο καθένας μιλάει όσο θέλει και συνάδελφοι έξω από το συμβούλιο παρεμβαίνουν όποτε θέλουν. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να μιλά όσο θέλει για να σε πείσει για κάτι (με την τακτική της εξουθένωσης)!!!

Στην επόμενη συνεδρίαση θα τεθεί από την παράταξη μας το θέμα της αποδοτικής και δημοκρατικής διαχείρισης του χρόνου. Εμείς δεν θέλουμε την ΕΛΜΕ να λειτουργεί ως ένα πεδίο δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουμε δημιουργικό διάλογο και απτά παραγόμενα αποτελέσματα.

Κουκούλης Κώστας

εκ μέρους της «Συμμετοχής»

εκ παραδρομής αντί για 12ο συνέδριο στην Καβάλα στο κείμενο ήταν 7ο συνέδριο στα Γρεβενά.