Η προτεινόμενη μοριοδότηση σχολείων του νομού

Τύπος Σχολείου Κωδ ΥΠΠΘ Ονομασία Νέα Μόρια Παλιά μόρια Πρόταση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
ΕΕΕΕΚ 0141001 ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 1 2 3
ΕΕΕΕΚ 0141002 ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΕΕΕΕΚ 1 3 3
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο 0111001 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 3
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο 0111002 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 3 3
Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις 0101035 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1 2 2
Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις 0102015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ με  ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1 3 3
Εσπερινό ΕΠΑΛ 0153001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0151010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0152010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ 1 3 3
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0159010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΓΕΛΑΟΣ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΣ 1 3 3
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0151011 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0152020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – «ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» 1 3 3
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0159020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 3 3
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0151021 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0151009 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 1 2 2
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0190100 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0144001 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0153010 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 4 4 5
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0157010 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4 6 7
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0160010 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 6 6 7
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0152030 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 2 4 4
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0154010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5 6 7
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0155010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5 5 6
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0156010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4 4 5
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0168010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10 10 11
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0165010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 4 4
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0166010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 4 4
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0163010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ 6 9 9
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0161010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3 4 5
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0151050 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 3 3
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 0151040 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 4 4
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ 1 2 2
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0103010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 4 4 5
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0105010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5 5 6
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0102010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ 1 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0105012 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6 6 7
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0109010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101011 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΟΣΜΑΣ  Ο  ΑΙΤΩΛΟΣ 1 2 2
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0102020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0109020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101020 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΤΡΙΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0109025 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101021 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101030 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101031 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101032 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0113050 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7 9 9
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0114010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 4 4
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101050 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0108010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8 9 10
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0121010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 2 2
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0102030 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2 4 4
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0120010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 3 4 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0104010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΣ – ΚΑΡΑΜΟΥΖΕΙΟ 5 6 7
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0106010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4 4 5
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0111030 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ «Κ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΣ» 3 5 5
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0118010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 10 10 11
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0115010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 4 4
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0107010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4 6 7
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0119010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 2 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0122010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0110010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 6 6 7
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0111020 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 3 4 5
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0124010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 6 6 6
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0118012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ 5 8 9
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0116010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 4 4
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0123010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 3 3
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0111010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3 4 5
Ημερήσιο Γυμνάσιο 0101040 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 2 4 4
Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις 0105020 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 7 7 8
Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις 0117010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Λ.Τ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ 3 5 7
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0140100 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0140105 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 4 4 5
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0140180 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5 5 6
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0140170 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 2 3 3
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0150152 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3 4 5
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0140160 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 2 4 4
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0140140 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 3 3
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0140120 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 3 3
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 0140102 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις 0101015 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1 2 2
ΣΕΚ SEK070 1ο ΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 3 3
ΣΕΚ SEK069 ΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2 2
ΣΕΚ SEK071 ΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 3 3