Τα σημερινά αποτελέσματα των εκλογών- Ένας αντιπρόσωπος για την «Συμμετοχή»

simmetoixiok