Πρόταση Ψηφίσματος

Η σημερινή ΓΣ εγκρίνει τις όποιες καταστατικές αλλαγές απαιτηθούν για την αλλαγή του τρόπου εκλογής του ΔΣ της ΕΛΜΕ, έτσι ώστε αυτός να γίνεται μαζί με την εκλογή αιρετών υπηρεσιακών συμβουλίων ή/και των αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να ισχύσουν τα εξής:

  • Η θητεία του ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι την διεξαγωγή των επόμενων κοινών εκλογών για υπηρεσιακά συμβούλια ή και αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΟΛΜΕ.
  • Από την εκλογή εκείνη και στο εξής η θητεία του ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ Αιτ/νιας ορίζεται ως διετής.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η κοινή ημερομηνία εκλογής αιρετών υπηρεσιακών συμβουλίων ή και αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ.
  • Ο τρόπος είσπραξης των συνδρομών θα γίνεται μέσω της μισθοδοσίας. Κατά την προσέλευση τους στην κοινή ψηφοφορία, οι συνάδελφοι θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση για την παρακράτηση για 2 έτη του ποσού της συνδρομής στην ΕΛΜΕ μέσω της μισθοδοσίας τους.