Μεταθέσεις: Πόσοι φεύγουν, πόσοι έρχονται Αιτωλοακαρνανία

metatheseisΑνακοινώθηκαν οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στο Νομό Αιτωλοακαρνανία: 7 φεύγουν, 7 έρχονται,

Γενικές μεταθέσεις:

Ειδικότητες που έρχονται:

2 ΠΕ17.01, 2 ΠΕ 01, 2 ΠΕ 02, 1 ΠΕ 03.

Ειδικότητες που φεύγουν

2 ΠΕ 02*, 1 ΠΕ 04,02,, 1  ΠΕ04.04,  2 ΠΕ 08, 1 ΠΕ12.04, 1 ΠΕ17.01,

Δείτε εδώ τα ονόματα των εκπαιδευτικών που παίρνουν μετάθεση

SOS: Στους 2 ΠΕ 02, ο ένας μετακινείται εσωτερικά στο Μουσικό.

Ειδικά σχολεία

Ειδικότητες που φεύγουν:

1 ΠΕ 06, 1 ΠΕ 20

Ειδικότητες που έρχονται: Κανένας

 

Μουσικά Σχολεία

Ειδικότητες που έρχονται: 1 ΠΕ16 ειδικότητα πιάνου, 1 ΠΕ 02 ( εσωτερική μετακίνηση από ΓΕΛ Παραβόλας).

Ειδικότητες που φεύγουν: Κανένας