Το προφίλ των μόνιμων Εκπαιδευτικών στην Αιτωλοακαρνανία

Σύμφωνα με τον πίνακα προτεινόμενης κατάστασης των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τους μόνιμους Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τα νούμερα που παρουσιάζονται παρακάτω είναι χωρίς τις ενστάσεις ή διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ποσοστό όσων έχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό:

master
phd

Ο πιο ενδιαφέρον πίνακας όμως είναι ο ηλιακός υπηρεσιακά. Παρουσιάζεται το ποσοστό εκπαιδευτικών με βάση το έτους διορισμού τους. Η μερίδα του λέοντος (60%) έχουν μόνιμη προϋπηρεσία 6-16 χρόνια. Συμπέρασμα: Σε 20 χρόνια, αν δεν γίνουν προσλήψεις, δεν θα υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί…

 

ilikies