Πρόταση για ενεργοποίηση των συλλόγων διδασκόντων σε κρίσιμες  αποφάσεις της Β¨ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας

 

 3ogel

 

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μια Γενική συνέλευση των μελών της Β΄΄ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας με ελάχιστη συμμετοχή, παρόλες τις προσπάθειες που κατέβαλλε  το Προεδρείο

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό τα τελευταία δύο χρόνια. Ο λόγος που συμβαίνει κατά κύριο λόγο.  κατά την άποψή μου , είναι δομικός.

Και αυτό γιατί δεν ενεργοποιείται το πρωτοβάθμιο διοικητικό και παιδαγωγικό όργανο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , o Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.

Η ενεργοποίηση όλων των Συλλόγων Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας είναι συμβατή και θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα σημεία στ, ζ. του άρθρου 16 του καταστατικού της Β΄ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, που ορίζει τις συλλογικές υποχρεώσεις (καθήκοντα) και αρμοδιότητες που έχει το Δ. Σ της Β΄ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Μάλιστα για την κινητοποίηση των συλλόγων διδασκόντων παραλείψαμε  το σημείο η του άρθρου 16, που προβλέπει ρητά το «κάλεσμα των αντιπροσώπων για συνεργασία, ενημέρωση, μια φορά το μήνα τουλάχιστον, έκτακτα, όταν το κρίνει αυτό και οπωσδήποτε πριν κάθε γενική συνέλευση».

Αν και προτάθηκε προφορικά από εμένα η ενεργοποίηση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη λήψη αποφάσεων στο Δ,Σ. της 13ης Ιανουαρίου 2016, δεν εισακούστηκε, παρόλο που υπάρχει πρόβλεψη από το καταστατικό, πιθανόν από παράλειψη.

Για το λόγο αυτό επαναφέρω την πρόταση αυτή υπενθυμίζοντας την διάταξη αυτή που προβλέπει το καταστατικό.

Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα είναι ιδίως λειτουργικό, συγκεκριμένα προτείνω:

  • Να επικαιροποιηθεί η λίστα με τον κάθε αντιπρόσωπο στα σχολεία της Περιφέρειας μας. Αν δεν ανταποκριθούν τα σχολεία, να «χρεωθεί» το κάθε μέλος του Δ.Σ. μερικά από αυτά προκειμένου να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς και να επιμείνει στην ανάθεση συναδέλφων.
  • Να γίνει μητρώο κινητών τηλεφώνων των συνδέσμων όλων των σχολείων και να ενημερώνονται με γραπτό SMS ( γραπτά δηλαδή) πριν κάθε Γενική Συνέλευση ή για οποιαδήποτε συνάντηση περιέχει θέματα μείζονος σημασίας.
  • Να ζητείται η άποψη του Συλλόγου Διδασκόντων για κρίσιμα ζητήματα, με τη μεσολάβηση του συνδέσμου της ΕΛΜΕ σε κάθε σχολείο.

Οι παραπάνω ενέργειες είναι βασικές προκειμένου να πετύχουμε καλύτερα τη σύνδεση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ με τη βάση, τα μέλη της, του συναδέλφους του κάθε σχολείου.

 

Η ευθύνη είναι συλλογική και όλοι ως μέλη του ΔΣ  θα χρεωθούμε το μερίδιο που μας αναλογεί για κάθε επιτυχία η αποτυχία μας.

 

Το μέλος του

Δ.Σ. της Β΄ΕΛΜΕ

Αιτωλοακαρνανίας

με την παράταξη

της «Συμμετοχής»

Ηλίας ( Λίνος)  Υφαντής