Το νέο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

pysde

TAKTIKA ΜΕΛΗ

  1. Παπαθανασίου Σπυρίδων, εκπ/κός κλ. ΠΕ01, Διευθυντής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, ως Πρόεδρος.
  2. Πίτσας Ευστάθιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ03, Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Μαδιά Παρασκευή, εκπ/κός κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου, ως μέλος.
  4. Βάρδιας Ευστάθιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Αγρινίου, ως αιρετό μέλος.
  5. Καραμητσόπουλος Γεώργιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ03, του ΓΕΛ Θέρμου, ως αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Πατσέλας Γεώργιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ03, Διευθυντής του ΓΕΛ Αστακού.
  2. Γιώτης Ασημάκης, εκπ/κός κλ. ΠΕ11, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου.
  3. Δημοβασίλη Βενετία, εκπ/κός κλ. ΠΕ02, του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου.
  4. Σαρδέλης Αθανάσιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ02, του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου.
  5. Κίντας Παναγιώτης, εκπ/κός κλ. ΠΕ04.01, του ΓΕΛ Αστακού.