Ενημερωτικό για συνεδρίαση Δ.Σ. Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας 9/12/2015

symmetoxi
Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Β” ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1. Καθορισμός ημέρας και ώρας των τακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ.
2. Πρόγραμμα εφημεριών.
3. Προγραμματισμός επισκέψεων στα σχολεία.
4. Κτιριακό – Εξέταση της πρότασης για ενοικίαση της αίθουσας από κοινού με το σύλλογο δασκάλων.
5. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή παιδείας του Δήμου Αγρινίου.
6. Κινηματογραφική λέσχη.
7. Οικονομική κατάσταση ταμείων (ενημέρωση – δράσεις).
8. Προγραμματισμός δράσεων χρονιάς.
9. Ορισμός εκπροσώπου στο ΔΙΣΤΗΜΑ (αν συμφωνούμε).
10. Φορολογική τακτοποίηση Β ΕΛΜΕ.
Η θέση μας στα σημαντικότερα θέματα ήταν η εξής.
Στο κτιριακό προωθήσαμε ως πρώτη πρόταση την αποδέσμευση του χώρου και την εύρεση αντίστοιχου χώρου σε σχολείου. Τονίσαμε ότι οι προσπάθειες στο σημείο αυτό έπρεπε να εξαντληθούν. Θεωρήσαμε  ζήτημα προτεραιότητας με δύο άξονες. Ως προς τον   οικονομικό θεωρήσαμε ότι  η συνδρομή των μελών της Β΄ ΕΛΜΕ δεν μπορεί να απορροφάται εξ ολοκλήρου από το κτιριακό. Ως προς το διαχειριστικό η άποψη μας είναι ότι  ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει εκδηλώσεις βεληνεκούς με εξωστρέφεια, την στιγμή που άλλοι χώροι στην πόλη μας, που διατίθενται εκ περιτροπής, μπορούν  να το καλύψουν όταν υπάρξει αντίστοιχη ανάγκη.
Στην περίπτωση που ισχύσει η πρόταση των δασκάλων ζητήθηκαν εγγυήσεις και αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Στο θέμα του εκπροσώπου της Επιτροπής Παιδείας θέσαμε ως προδιαγραφή ο εκπρόσωπος να είναι κατά προτίμηση διευθυντής διότι έχει πιο σφαιρική άποψη των αναγκών ενός σχολείου και μπορεί να λειτουργήσει πιο ουσιαστικά στο ρόλο αυτό.
Στα οικονομικά ζητήματα ζητήσαμε επιτακτικά την τακτοποίηση τυχόν οφειλών τρίτων στο ταμείο αλληλεγγύης του σωματείου.
Στο ΔΙΣΤΗΜΑ αφού θεωρήσαμε ευγενείς τους σκοπούς του, ζητήσαμε περισσότερη ενημέρωση για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του.
Τέλος εκτός ημερησίας διατάξεως συζητήθηκε καταγγελία του μέλους της παρατάξεως μας Κουκούλη Κωνσταντίνου που αφορούσε τον νέο τρόπο επιλογής διευθυντών και την επαναφορά της συνέντευξης (ως τροπολογία σε νομοσχέδιο για βοσκοτόπια), η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ.
 
Εκ μέρους της «Συμμετοχής» 
Κομπορόζος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Β” ΕΛΜΕ
Υφαντής Ηλίας, μέλος Δ.Σ. Β” ΕΛΜΕ