Συμμετοχή-Προτάσεις των ανεξαρτήτων παρατάξεων στο ΚΕΜΕΤΕ

kemeteΗ «Συμμετοχή» συνεργάστηκε με ανεξάρτητες παρατάξεις ανά την Ελλάδα και συγκροτήθηκε από όλες αυτές  πανελλαδικό σχήμα, οι Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις. Στις πρόσφατες εκλογές αντιπροσώπων κατάφερε να βγάλει μια έδρα στο ΚΕΜΕΤΕ.

Το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) συστάθηκε το 1992 από την ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) . Η λειτουργία του άρχισε από το 1994.

Σκοποί του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. είναι:

  • η μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών ζητημάτων,
  • η διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και την εκπαίδευση,
  • η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
  • η προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών και η συμβολή στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Το ΚΕΜΕΤΕ συγκροτήθηκε σε σώμα. Οι ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις συμμετέχουν στο ΔΣ με έναν εκπρόσωπο, τον  Γιώργο Χαλκιαδόπουλο, από την παράταξη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Μαγνησίας Το ΚΕΜΕΤΕ  άρχισε να συνεδριάζει τακτικά . Στις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν ζητήθηκε από τα μέλη του ΔΣ να υποβάλλουν προτάσεις για τα θέματα με τα οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν .
Το θέμα που υποβλήθηκε από τις ΑΕΚ μέσω του εκπροσώπου τους ήταν «Οι επιπτώσεις των οικονομικών πολιτικών στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης » με άξονες :
Προγράμματα σπουδών-βιβλία-περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Προσωπικό ( επάρκεια-κενά κλπ)
Μισθολογική κατάσταση του εκπαιδευτικού
Δυνατότητες του εκπαιδευτικού για ανάπτυξη (επιμόρφωση κλπ)
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του σχολείου σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης.
Τεχνική εκπαίδευση και Ειδική αγωγή