Επιλογή ή Εκλογή;

Για να γίνει κάποιος διευθυντής θα πρέπει να έχει μόρια από τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακό, δεύτερο πτυχίο, ξένες γλώσσες κτλ), μόρια από προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και μόρια από συνέντευξη ενώπιον του ΠΥΣΔΕ.

Στην παραπάνω διαδικασία υπήρχαν κατά τη γνώμη μας στρεβλώσεις:

 • Η συνέντευξη με τα 15 μόρια που δίνει.
 • Αν κάποιος γινόταν διευθυντής για μία θητεία, δύσκολα θα επέστρεφε στην τάξη αφού τα μόρια από την προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης είναι πολλά.
 • Τέλος, στη συνέντευξη εξετάζεται η διοικητική ικανότητα του εκπαιδευτικού για την οποία υπάρχει μοριοδότηση και από την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης.

Αρνητικά νέας πρότασης

 • Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει διευθυντής μόνο στο σχολείο του. Αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία.
 • Ο νυν διευθυντής έχει δικαίωμα να δηλώσει για να γίνει διευθυντής το σχολείο της οργανικής του ή το σχολείο που είναι διευθυντής.
 • Τι θα γίνει με τους συναδέλφους που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ;
 • Τι θα γίνει στην περίπτωση που κανείς από ένα σύλλογο δεν θα θέλει να γίνει διευθυντής;
 • Μπορεί να επιλεγεί κάποιος ως διευθυντής μόνο και μόνο επειδή είναι δημοφιλής!

Συμπερασματικά

 • ΟΧΙ, η συνέντευξη να μην καθορίζει τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων διευθυντών.
 • ΝΑΙ, σίγουρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα.
 • ΝΑΙ, έχει σημαντικό ρόλο η άποψη του συλλόγου διδασκόντων και η μοριοδότηση αυτής της άποψης.
 • ΟΧΙ στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας ως διευθυντή που δημιουργεί ισόβιους διευθυντές.
 • ΝΑΙ, ο διευθυντής μετά τη θητεία του μπορεί να επιστρέφει στην τάξη.
 • ΝΑΙ στο δικαίωμα των συναδέλφων να μπορούν να διεκδικήσουν οποιοδήποτε σχολείο ανά την περιφέρεια.

Επίσης…

Η ριζική αλλαγή του συστήματος επιλογής διευθυντών μπορεί να γίνει όταν πρώτα θα έχουν:

 • Ανακοινώσει το όραμα τους για το εκπαιδευτικό μας σύστημα
 • Θεσμοθετήσει εκ νέου το ρόλο των στελεχών αλλά και του συλλόγου διδασκόντων.

Η επιλογή των διευθυντών δεν μπορεί να γίνει ούτε με τον υφιστάμενο αλλά ούτε και με τον προτεινόμενο τρόπο. Ας μην εγκλωβιζόμαστε στις δυο αυτές επιλογές.

Για να θεσμοθετήσουμε το νέο τρόπο επιλογής διευθυντών χρειάζεται πρώτα να γίνουν άλλα βήματα. Έτσι δεν θα προχωρήσουμε μπροστά, σε δρόμο που να αξίζει.