Η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Το 1985 ήταν που δημιουργήθηκε στο Αγρίνιο η Οικονομική Σχολή. Η σχολή αυτή υπάγονταν διοικητικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και λειτούργησε με αυτόν τον τρόπο έως το 1996 όταν και μεταφέρθηκε πλήρως στην Πάτρα. Για πολλά χρόνια στο Αγρίνιο δεν υπήρχε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα.

Το 1998 δημιουργήθηκαν δυο νέα τμήματα, συνδεδεμένα αυτή τη φορά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακολούθησε η ίδρυση και άλλων τμημάτων, μέχρι την απόφαση το 2009 για την δημιουργία ανεξάρτητου πανεπιστημίου στην πόλη, όπως προβλεπόταν ήδη από το προεδρικό διάταγμα του 1998.

Το νέο Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε και ονομάστηκε Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.
Πριν από δύο περίπου χρόνια το πανεπιστήμιο καταργείται με το σχέδιο «Αθηνά». Τα τμήματα του Αγρινίου εντάχθηκαν σε σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών με την σημείωση πως η έδρα τους θα παραμείνει στο Αγρίνιο.

Τα τμήματα αυτά είναι:
• το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
• το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
• το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου γίνονται κινήσεις για μεταφορά των τμημάτων στην Πάτρα.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εμείς θα το επιτρέψουμε;