Ηλεκτρονική δημοσκόπηση ζητημάτων Παιδείας της Συμμετοχής για τους εκπαιδευτικούς της Αιτωλοακαρνανίας

simmetoxlilogo

Ανώνυμο ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα θέματα που έχουν τεθεί από την ΟΛΜΕ στο υπόμνημα της προς το υπουργείο.
Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης απόψεων για την αξιολόγηση και για την λειτουργία των τοπικών οργάνων όπως η ΕΛΜΕ και το ΠΥΣΔΕ.
Το ερωτηματολόγιο θα δέχεται απαντήσεις έως Τετάρτη μεσημέρι και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα simmetoxi.gr το βράδυ της ίδιας μέρας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να μεταβείτε σε όλες τις ερωτήσεις χρησιμοποιείστε τη ρόδα του ποντικού και στο τέλος της πρώτης σελίδας επιλέξτε «Continue»