Ενδιαφέρουσες συνδέσεις για αυτούς που επιθυμούν κάποια στιγμή να γίνουν διευθυντές σχολικών μονάδων.

Ορισμένες ενδιαφέρουσες συνδέσεις για αυτούς που επιθυμούν κάποια στιγμή να γίνουν διευθυντές σχολικών μονάδων.

Α. Βιβλίο από το ΕΑΠ : Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση

Β. Υλικό από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης όπου υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες θεματικές.

download (1)