Ενημερωτικό δελτίο Συμμετοχής για συνεδρίαση ΕΛΜΕ 13-1-2015

Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και θα πρέπει να το αναφέρουμε. Το συμβούλιο έχει όλες τις προοπτικές φέτος να τα καταφέρει. Βούληση όλων μας είναι να αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί απέναντι στο σωματείο. Βούληση όλων μας είναι να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε την συμμετοχή.

Ένα από τα πρώτα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η δημιουργία καταλόγου προσφορών για τα μέλη της Β ΕΛΜΕ. Υπήρξε συμφωνία σε αυτό το θέμα από όλους και ανατέθηκε σε ορισμένα μέλη του συμβουλίου η υλοποίηση. Η δημιουργία του καταλόγου κρίθηκε αναγκαία γιατί οι προσφορές που υπάρχουν από την ΟΛΜΕ καλύπτουν κυρίως τους εκπαιδευτικούς της Αθήνας.

Επίσης, μια πρόταση της συμμετοχής ήταν η ενεργοποίηση του συνδέσμου. Σύμφωνα με το καταστατικό, πρέπει να υπάρχει στα σχολεία ένας σύνδεσμος που να τροφοδοτεί τον σύλλογο των καθηγητών με τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ και αντίστροφα. Να μεταφέρει στο συμβούλιο θέματα των σχολείων. Η υλοποίηση του έργου αυτού αποφασίστηκε να γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα και σύντομα θα έρθουν οδηγίες στα σχολεία σας.

Ακόμη, διατυπώθηκε η άποψη να παρακινήσουμε τους συναδέλφους να δημιουργήσουν ομάδες που θα ασχολούνται με διάφορα θέματα όπως π.χ. για την σύνταξη ολοκληρωμένης αντιπρότασης για την αξιολόγηση. Η πρόταση αυτή δεν πέρασε όμως πέρασε παρόμοια πρόταση συναδέλφου της συμμαχίας για σύσταση Ομάδας Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Πρόταση που μας άρεσε πολύ και θα υλοποιηθεί και αυτή στο προσεχές διάστημα.

Τέλος, συζητήθηκε πρόταση για αλλαγή των γραφείων της ΕΛΜΕ. Θα μας άρεσε η ιδέα να υπάρχει ένας χώρος πιο προσιτός και ζεστός. Προς το παρόν, θα γίνει προσπάθεια συστέγασης με το αντίστοιχο σωματείο των δασκάλων σε μια κίνηση μείωσης του κόστους.

Κώστας Κουκούλης