Ιδέες από τον Sir Ken Robinson

Ο Sir Ken Robinson μιλά για το πως το σχολείο σκοτώνει την δημιουργικότητα και για το πως μπορούμε να φέρουμε την επανάσταση στην εκπαίδευση.